Prezentare

Firma Geo Construct Design este specializata in elaborarea de studii geotehnice pentru constructii civile si industriale, drumuri si poduri rutiere, antene de telecomunicatii, statii de distributie carburanti si depozite carburanti, studii privind imbunatatirea terenurilor slabe de fundare, surse de pamant pentru realizarea de umpluturi si verificarea gradului de compactare a acestora, statii de agregate si betoane, expertize geotehnice privind terenul de fundare la constructii civile si industriale, incercari in situ, studii hidrogeologice si ridicari topografice.

 

Info

Geo Construct Design are capabilitatea tehnica si dotarea corespunzatoare care permit indeplinirea obligatiilor contractuale la timp si in conditii de inalta calitate. Executia lucrarilor de foraj geotehnic se face cu instalatii de foraj manuale, semimecanice sau mecanice, respectandu-se cu strictete standardelor si normativelor in viguare. Ridicarile topografice se realizeaza cu aparate topo tip Zeiss sau statie totala Rec ELTA, elaborandu-se lucrari la un inalt nivel calitativ. Toti specialistii geotehnici (ingineri geotehnici) din cadrul firmei sunt membrii ai SRGF (Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii), ai ISSMFE (Societatea Internationala de Mecanica a Pamanturilor si Fundatii) si ai ARGI (Asociatia Romana de Geologie Inginereasca). O parte din specialistii firmei au atestat de expert si verificator tehnic (domeniul AF) eliberate de MTTC.