Politici Private

Modul de utilizare a continutului paginii de WEB a GCD. Cu exceptia mentiunilor exprese privind anumite parti, fisiere sau documente furnizate pe aceasta pagina de WEB, utilizatorul detine numai dreptul de a vizualiza si de a edita o copie a cuprinsului paginii de WEB a GCD pentru folosinta sa personala, iar nu pentru uzul comercial. Utilizatorii nu au dreptul sa copieze, depoziteze, indiferent daca pe un calculator sau pe un sistem electronic de salvare, sa transmita, transfere, prezinte, difuzeze, publice, reproduca, sa creeze din aceasta o opera secundara, sa expuna, distribuie, vanda, licentieze, inchirieze, concesioneze sau sa transfere in alt mod orice parte a cuprinsului paginii de WEB a GCD , oricarei terte persoane (incluzand, fara a se limita la, alte persoane din societatea sau organizatia sa), indiferent daca pentru un scop direct comercial sau pecuniar, fara a avea acordul prealabil scris al GCD sau al furnizorului terta parte al continutului. Solicitarile privind obtinerea acordului cu privire la continutul paginii de WEB se vor adresa in scris si vor fi expediate GCD.